Gerry Weber Blazer Karo Polyester(100 %) Elasthan(1 %) Elasthan(5 %) Acetat(100 %) Polyamid(13 %) Polyamid(24 %) Viskose(86 %) V